BỘ LỌC ĐƯỜNG ỐNG

Địa chỉ: 166 Võ Thị Sáu, P. Đông Hoà, Tp.Dĩ An, T. Bình Dương Hotline: 0989058458 Email: kd002@hopnhatvn.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
BỘ LỌC ĐƯỜNG ỐNG

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-P

BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG, MODEL SM9001 - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Lọc bụi, Nước đến: 3 micron - Hàm lượng dầu xuống còn 0.5 ppm - Hiệu suất: 99.99% - Ống vào, ra: G 3/8”

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-P Mã sản phẩm: SM9001-F Lượt xem: 88 Giá: Liên hệ BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG, MODEL SM9001 - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Lọc bụi, Nước đến: 0.1 micron - Hàm lượng dầu xuống còn 0.5 ppm - Hiệu suất: 99.99% - Ống vào, ra: G 3/8”

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-P Mã sản phẩm: SM9001-P BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG, MODEL SM9001-M - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Lọc bụi, Nước đến: 0.01 micron - Hàm lượng dầu xuống còn 0.5 ppm - Hiệu suất: 99.99% - Ống vào, ra: G 3/8”

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9001-C BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG MODEL SM9001-C - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Lọc bụi, Nước đến: 0.01 micron - Hàm lượng dầu xuống còn 0.5 ppm - Hiệu suất: 99.99% - Ống vào, ra: G 3/8”

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002- P

Bộ lọc khí trên đường ống, Hiệu Sotras - Italy - Vỏ lọc SM9002-P - Ruột lọc thô SM9021 - Đồng hồ chỉ báo: SM 9730 - Van xả nước: SM 9100 - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Lọc bụi, nước và dầu xuống: 3 - Hiệu suất: 99% - Ống vào, ra: G 1/2” - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002- F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002- P Bộ lọc khí trên đường ống, Hiệu Sotras - Italy - Vỏ lọc SM9002 - Ruột lọc thô SM9022 - Đồng hồ chỉ báo: SM 9730 - Van xả nước: SM 9100 - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Lọc bụi, nước và dầu xuống: 0.1 - Hiệu suất: 99% - Ống vào, ra: G 1/2” - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002- M Bộ lọc khí trên đường ống, Hiệu Sotras - Italy - Vỏ lọc SM9002 - Ruột lọc thô SM90223 - Đồng hồ chỉ báo: SM 9730 - Van xả nước: SM 9100 - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Lọc bụi, nước và dầu xuống: 0.1 - Hiệu suất: 99% - Ống vào, ra: G 1/2” - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9002-C

- Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9003-P

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9003-F

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9003-M

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9003-C

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9004-P

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9004-F

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9004-M

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9004-C

Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS- SM9005-F

Hotline: 0989 058 458
Zalo
Hotline